Home

WAT DOET DYNAMIEK?

Is uw organisatie dusdanig gegroeid, dat u een HR-professionaliseringsslag wil maken? Of is (een onderdeel van) uw organisatie tegen een bepaald HR probleem aangelopen? Dynamiek is er om in beide gevallen met u te zoeken naar een oplossing op maat.

WILT U EEN HR-PROFESSIONALISERINGSSLAG MAKEN?

Dynamiek is een kleine organisatie die groeiende bedrijven vanuit de pioniersfase helpt over te stappen naar een vervolgfase, waarin een P&O of HR-professionaliseringsslag aan de orde is.

Concrete vragen kunnen zijn: Hoe voer ik mijn personeelsadministratie? Ik kom er niet aan toe om competentieprofielen en functiebeschrijvingen te maken, kan Dynamiek dat voor mij doen? Wat zijn de arbeidsjuridische regels inzake verzuim? Hoe hoog is ons verzuim eigenlijk en welke acties moet ik als werkgever inzetten als verzuim aan de orde is? Hoe kan ik een goede functionerings/beoordelingscyclus implementeren? Hoe implementeer ik de regels van onze CAO? Hoe motiveer ik onze medewerkers? Ik kom er niet aan toe om een medewerkerstevredenheidsonderzoek te houden, ik wil iets met opleidingen doen, ik wil dat onze medewerkers getraind worden inzake teamontwikkeling. Kan Dynamiek dat? et cetera.

“Grote firma’s zijn geslaagde kleine firma’s” (Robert Townsend)

Voor meer informatie over en stappenplan voor HR-advies, klik hier

Voor meer informatie over en stappenplan voor HR-services, klik hier

LOOPT U TEGEN EEN HR-PROBLEEM AAN?

Dynamiek adviseert kleinere of grotere interventies op maat, als er een concreet personeel- of organisatieprobleem is ontstaan. Dat probleem kan zich manifesteren op operationeel, tactisch of strategisch abstractieniveau. Misschien ligt de oplossing in het inroepen van hulp bij het hebben van een goed gesprek met (één van uw) medewerker(s). Of het beoordelen van een verzuimdossier, verbeterdossier, arbeidsvoorwaarden of contractenbeleid. Of misschien is aanpassing van het huidige beleid en HR-processen effectiever. Of – nog een stapje verder – is het ontwikkelen van een nieuwe strategische visie het antwoord op uw vraag.

Concreet: het kan zijn dat de samenwerking tussen mensen of afdelingen niet optimaal verloopt. Of u heeft een meningsverschil met uw medewerker waar u zelf niet uit komt en u heeft behoefte aan advies en bemiddeling. Of de sfeer op een bepaalde afdeling is onder de maat, waardoor arbeidsmotivatie afneemt. Of er is een hoge uitstroom van medewerkers, waardoor de organisatie veel kennis verliest. De organisatiedoelstelling is wellicht niet meer actueel, de organisatiestructuur zou anders moeten worden vormgegeven. et cetera …

Dynamiek zoekt binnen de context van de organisatie naar de best aansluitende oplossing.

“Ik ben ervan overtuigd dat een crisis goed is voor het karakter van een organisatie” (John Scully, President Directeur Apple Computers)

Voor meer informatie over en stappenplan voor HR-advies, klik hier

WIE ZIJN DE KLANTEN VAN DYNAMIEK?

De creatieve, intelligente en enthousiaste pionier, maar ook de doorgewinterde leidinggevende van de reeds doorontwikkelde organisatie, die tegen een bepaald personeel- en organisatievraagstuk is aangelopen.Share