Visie & missie

VISIE

‘Dynamiek’ staat voor bewegen, veranderen, aanpassen aan omstandigheden, flexibel zijn, met volle aandacht voor de mens, de Human Resources. De visie van Dynamiek is dat effectief HRM maatwerk is, vormgegeven vanuit een eerlijke, open, flexibele, positieve en lerende houding. Bevordering van intrinsieke arbeidsmotivatie van medewerkers, waardoor optimale mobilisatie van aanwezige competenties, is de sleutel tot verbetering van bedrijfsresultaten. Dynamiek levert maatwerk, een toegespitst antwoord op de specifieke organisatievraag.

 “Als er een manier is om het beter te doen, vind die dan” (Thomas Edison)

Het werkveld van Dynamiek is een dynamisch krachtenveld. Zowel de organisatie als ook de omgeving kennen hun eigen dynamiek. In de organisatie zelf speelt ook een krachtenspel, tussen organisatiebelang en werknemersbelang. Stakeholders bewegen daar tussendoor. In dit krachtenspel voelt Dynamiek zich als een vis in het water.

 “Als er al een geheim voor succes is, dan is dat het vermogen om dingen te bekijken vanuit zowel het oogpunt van iemand anders, als van zichzelf” (Henry Ford, Amerikaans autofabrikant)

De visie is uitgebeeld in het logo 

    Voor uitleg, klik op toelichting logo

MISSIE

Dynamiek wil een helpende hand zijn voor ondernemers, directie, managers en initiatiefnemers, die tegen een HR-vraagstuk zijn aangelopen. Dynamiek doet dit vanuit de volgende kernwaarden:

Maatwerk en kwaliteit: Dynamiek zal geen standaard-oplossingen aandragen, maar een goed doordacht advies uitwerken dat specifiek hét antwoord is voor díe situatie bij díe organisatie met díe mensen voor dát specifieke probleemDynamiek levert geen half werk, maar gaat voor kwaliteit. Kwaliteit veroorzaakt duurzaamheid. Het middel om dat te bereiken is grondigheid. Waar gedacht wordt dat er niets meer te onderzoeken of te vragen is, zal Dynamiek net dát stapje verder gaan om tot de allerbeste oplossing te komen, die ook op lange termijn nog effectief is.

“Het leveren van kwaliteit kost geld, het niet leveren van kwaliteit kost kapitalen” (Onbekend)

Positief en plezier in het werk: Dynamiek denkt in termen van mogelijkheden en niet van moeilijkheden. Zij ziet tijdelijke stagnaties als springplank om verder te komen.  Dynamiek heeft veel plezier in wat zij doet. Zij werkt vanuit een hoge intrinsieke motivatie en draagt deze graag over op organisaties en medewerkers.

Resultaatgericht en voortvarend: Dynamiek werkt doelgericht toe naar een resultaat. Dynamiek is direct, voortvarend, initiatiefrijk, creatief en energiek.

“Ik denk dat het een onveranderlijke wet is in zaken dat woorden, woorden zijn, verklaringen, verklaringen en beloften, beloften. Maar alleen prestatie is de werkelijkheid” (Harold Geneen, President International Telephone & Telegraph company, USA)

Respect en betrokkenheid: Dynamiek heeft oog en waardering voor de verscheidenheid van mensen, maar ook van de diverse bedrijfsculturen. Dynamiek is betrokken: zij heeft persoonlijke aandacht voor mensen. Een verbetering kan pas dán plaatsvinden, als alle medewerkers van de betreffende niveaus zich betrokken voelen. Men creëert pas betrokkenheid als men betrokkenheid toont. Weerstand in het proces van verbetering of verandering wordt door Dynamiek serieus genomen en niet weggewuifd. Dynamiek is empatisch en gaat sensitief om met gevoelens en de diverse soms tegengestelde belangen.

 “Morele waarden in de strategie meenemen, motiveert mensen op elk niveau, omdat het appelleert aan iets fundamenteels in ons: ons verlangen om goed te doen (Mahatma Gandhi)

Betrouwbaarheid: Integriteit heeft Dynamiek hoog in het vaandel. Bedrijfs- en persoonsgevoelige gegevens zijn bij  Dynamiek in vertrouwde handen.

Share