HR Advies

WAT VOOR ADVIES?

Dynamiek adviseert kleinere of grotere interventies, als er een concreet HR probleem is ontstaan. Dat kan zijn op operationeel, tactisch of strategisch abstractieniveau.

Misschien is er behoefte is aan aanpassing van de huidige regels. Het kan ook zijn dat bepaalde HR-processen beter vernieuwd kunnen worden of – nog een stapje verder – is ontwikkelen van een nieuwe strategische koers het best aansluitende antwoord.

Dynamiek onderzoekt de oorzaak van uw HR-probleem en adviseert een oplossing op maat.

“De belangrijkste problemen kunnen niet worden opgelost binnen hetzelfde kader waarin ze gecreëerd zijn” (Albert Einstein)

STAPPENPLAN VOOR HR-ADVIES:

Stap 1: In een vrijblijvend kennismakingsgesprek maakt Dynamiek een Quickscan: een globale analyse van uw bedrijf (aan de hand van het open systeemmodel van Harrisson) en de omgeving (DESTEP-analyse). Eventueel zijn meerdere gesprekken en ook stukken (jaarverslagen, beleidsstukken, organogram) nodig om tot de eerste diagnose te komen.

Stap 2: Opstellen Plan van Aanpak en Offerte. Hierin staan:

 • Globale organisatieanalyse (externe context en interne situatie);
 • Globale vraagstelling (verwoord door opdrachtgever);
 • Beschrijving SOLL-/streefsituatie;
 • Beoogd resultaat (bijvoorbeeld: een adviesnota met implementatieplan);
 • Beschrijving van het aanbevolen onderzoek om tot een definitieve organisatiediagnose te komen;
 • Randvoorwaarden van de opdracht (ruimte, tijd, onkosten, tijdplanning, kwaliteitseis);
 • Offerte.

Stap 3: Bespreking Offerte, Plan van Aanpak en condities.

Stap 4: Ondertekening offerte/definitief maken van opdracht.

Stap 5: Uitvoeren opdracht. Dit omvat doorgaans:

 • Intern onderzoek, bijvoorbeeld interviews of enquete;
 • Bestudering aanwezige stukken als jaarverslagen, beleidsdocumenten, organogram, functiebeschrijvingen;
 • Indien nodig, een benchmark bij vergelijkbare andere organisaties;
 • Literatuurstudie naar relevante afgeleiden van de hoofdvraag;
 • Beschrijving IST-situatie;
 • Beschrijving SOLL-situatie;
 • Wat nodig is om van IST naar SOLL te komen (inzoomen op geselecteerde aspecten en opstellen deelvragen);
 • Randvoorwaarden om van IST naar SOLL te komen;
 • Conclusie;
 • Aanbeveling;
 • Implementatieplan.

Stap 6: Tussentijdse bijstelling.

Stap 7: Afronding opdracht.

Stap 8: Evaluatie.

Share