HR Services

WELKE SERVICES

Dynamiek biedt ook interim-services aan organisaties die tijdelijk een helpende hand nodig hebben in personeelsbeheers- en -ontwikkeltaken, bijvoorbeeld:

 • Opzetten en uitvoeren personeelsadministratie, opstellen contracten, begeleiding verzuim, et cetera;
 • Interventie in conflictsituaties;
 • Interventie is langdurig verzuimsituaties en repareren verzuimdossiers;
 • Ondersteunen en uitvoeren werving en selectieprocedure;
 • Schrijven functiebeschrijvingen, competentieprofielen, opstellen functiegebouw;
 • Schrijven en implementeren functionerings-/beoordelingscyclus;
 • Opstellen en aanpassen arbeidsvoorwaarden, voor zover er geen CAO van toepassing is, adviseren secundaire arbeidsvoorwaarden en werkkostenregeling;
 • Zelf voeren of leidinggevenden ondersteunen in het houden van een sollicitatiegesprek, arbeidsvoorwaardengesprek, functionerings-/beoordelingsgesprek, ontwikkelgesprek, slecht-nieuwsgesprek, verzuimgesprek, adviesgesprek, exitgesprek, et cetera;
 • Opstellen en implementeren van verzuim- en arbobeleid met bijpassende protocollen;
 • Opstellen en implementeren thuiswerkbeleid/ Het Nieuwe Werken reglement;
 • Beantwoorden arbeids-juridische vragen;
 • Opstellen en implementeren vrijwilligersbeleid.

“Succes betekent alleen maar doen wat je goed kan en de rest door anderen laten doen” (Samuël Goldstein)

STAPPENPLAN HR-SERVICES

Stap 1: In een vrijblijvend kennismakingsgesprek inventariseert Dynamiek hoe en waarmee zij u kan ondersteunen.

Stap 2: Plan van Aanpak en Offerte. Hierin staan:

 • Globale organisatieanalyse (externe context en interne situatie);
 • Vraagstelling (zoals verwoord door opdrachtgever);
 • Concrete acties door Dynamiek;
 • Randvoorwaarden (ruimte, tijd, onkosten, tijdplanning, kwaliteitseis);
 • Offerte.

Stap 3: Bespreking offerte, Plan van Aanpak en condities

Stap 4: Ondertekening offerte/definitief maken van opdracht

Stap 5: Uitvoeren opdracht

Stap 6: Tussentijdse evaluatie

Stap 7: Afronding opdracht

Stap 8: Evaluatie

Share