Even voorstellen

Marianne en Maurice (kl1)
Dynamiek
is opgericht door Marianne van der Meer – van Rossum. Zij beschrijft zichzelf als een vrolijke en oplossingsgerichte professional met een aangeboren talent voor analyseren en een flinke dosis implementatiekracht. Zij houdt ervan om mens en organisatie in hun kracht te zetten, met de volle aandacht voor de eigenheid van beiden.

Zij is in 2011 aan de Hogeschool Utrecht cum laude afgestudeerd voor HBO HRM. Het onderwerp waarop zij afstudeerde was ‘de lerende organisatie’.

Opdrachten voor Dynamiek zijn o.a.:

 • Het uitvoeren van een HR-scan voor diverse bedrijven die een professionaliseringsslag willen maken;
 • Het schrijven van een vrijwilligersbeleid;
 • Een exit-mediation voor een juwelier;
 • Maken van functiebeschrijvingen van alle medewerkers ten behoeve van een CE certificering;
 • Een HR-plan ontwikkelen in het kader van het oprichten van een privéschool;
 • Ontwikkelen en implementeren van een nieuw arbeidsvoorwaardenpakket;
 • Repareren en sluiten langdurig verzuimdossiers;
 • Adviseren in arbeids-juridische vraagstukken en contractvormen;
 • Realiseren eigen regiemodel op verzuim;
 • Actualiseren verzuim en arbobeleid en RI&E, schrijven en implementeren verzuimprotocol;
 • Ontwerpen en implementeren thuiswerkprotocol;
 • Ontwerpen en implementeren levensfasebewust personeelsbeleid;
 • Welzijnsonderzoek;
 • Oprichten OR;
 • Ontwerpen en implementeren HR cyclus (functionerings-/beoordelingsgesprekken);
 • Voeren personeelsgsprekken

Werkervaring in loondienst:

 • Sinds half 2017 werkt zij als re-integratie en duurzame inzetbaarheidscoach bij een Arbodienst (AHG);
 • Begin 2017 werkte zij voor een kortdurende opdracht in loondienst bij een grote omroeporganisatie (EO) als P&O Adviseur flexibele dienstverbanden. Haar taak bestond uit het inrichten en uitrollen van een proces flexibele inhuur;
 • Tussen 2012 en 2016 werkte zij als personeelsfunctionaris bij Vogelbescherming Nederland, een non-profit organisatie waar 75 beroepskrachten werkzaam zijn;
 • Van 2011 tot en met 2012 werkte Marianne als P&O Manager bij een thuiszorgorganisatie;
 • Van 2009 tot en met 2011 werkte Marianne als coach en adviseur in de re-integratie/verzuimmanagementbranche.

Vrijwilligerswerk:

 • Organiserende rol binnen vereniging Mensa
 • Lid opleidingscommissie Hogeschool Utrecht

Aanvullende certificaten:

 • Vernieuwend integraal coachen (Active Health Academy)
 • DISC certificering (Q4 profiles)
 • Arbeids- en organisatiemediation (Caleidoscoop)
 • Duurzame Inzetbaarheid
 • Wet verbetering poortwachter (IVA)

Van 2002 tot 2008 studeerde Marianne Theologie en voerde in dat kader diverse organisatorische en uitvoerende taken uit in diverse kerkgemeentes. Zij heeft zich sinds 2015 via de Oblatuur verbonden aan de Benedictijnse Spiritualiteit (zij is oblaat bij de Willibrordsabdij in Doetinchem)

Marianne heeft veel plezier in haar werk. Zij heeft een sterke drive, is een analyticus pur sang en neemt geen genoegen met een halve oplossing. Een door haar geadviseerde interventie is een advies op maat, dat leidt tot een duurzame verbetering. Zij zal niet snel vervallen in algemene methodieken, maar zoekt precies díe oplossing die aansluit bij dát bedrijf in díe situatie; een co-creatief antwoord dat past binnen de bestaande context en kan worden uitgevoerd met beschikbare middelen.

Klik voor kernwaarden en visie hier 

 

Share